TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ MỘT CUỘC GẶP

TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ MỘT CUỘC GẶP

A: Hi, is there Tan Minh company. Could I talk your sale manager? — xin chào, đây có phải là công ty Tân Minh không. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc kinh doanh của các bạn.

 

B: Yes sir, it is. Would you mind trying 3220 for me? — Vâng đây đúng là ông ty Tân Minh ạ. Cảm phiền ngài bấm số máy lẻ 3220 giúp tôi ạ.

 

C: There is Tan Minh’s sale department. How can I help you? — Đây là bppj phân bán hàng của công ty Tân Minh. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.

 

A: I would like to speak to your manager. Will you please connect me with Mr. Lin. — Tôi rất muốn nói chuyện với quản lý bộ phận này. Làm ơn nối máy cho tôi với Mr. Lin.

 

C: I am sorry, Mr. Lin is not here. Could you leave a message? — Tôi rất lấy làm tiếc, Mr Lin hiện không có mặt tại văn phòng. Ngài có thể để lại tin nhắn được không.

 

A: I am calling you from Hong Ngoc company. I need to make an appointment with your manager. When would it be possible for him to see me? — Tôi gọi đến từ công ty Hồng Ngọc. Tôi cần một cuộc hẹn với giám đốc của cậu. Khi nào là ông ấy có thể gặp tôi.

 

C: Could you leave your name and your purpose? — Ngài vui lòng để lại tên và mục đích của cuộc hẹn gặp ạ.

 

A: My man is Minh from Hong Ngoc company. I want to meet him for signing the contract of delivering goods. — Tôi tên là Minh từ công ty Hồng Ngọc. Tôi muốn gặp ông ấy để ký kết hợp đồng về vận chuyển hàng hóa.

 

C: Sure sir. I will set up an appointment for you and my manager right now. — Vâng thưa ngài, tôi sẽ đặt lịch gặp với ngài và quán lý của tôi ngay bây giờ.

 

A: Thank you. What time will he be back? So you know where can I reach him? — Vậy khi nào ông ấy về và tôi có thể gặp ông ấy tại đâu.

 

C: Yes sir. I have set up an appointment for you at 3pm in our department on Nguyen Trai street. Is that ok for you. — Vâng thưa ngài, tôi đã đặt lịch cho ngài vào 3 giờ chiều tại trụ sở của công ty chúng tôi trên đường Nguyễn Trãi. Như thế có thuận tiện cho nhài không ạ.

 

A: It is Ok. Thank you. Bye — như vậy được rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt

 

B: You are welcome. Goodbye! — Không có gì ạ. Tạm biệt ngài.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *