TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG

A : Hello. — Xin chào

B: Minh Ngoc’s custom service is listening. May I help you. — Trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty Minh Ngọc xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách.

A: I am calling you from Manh Cuong shop. Do you accept order by phone? — Tôi gọi cho cậu từ công ty Mạnh Cường. Tôi muốn hỏi bên công ty cậu có chấp nhận đặt hàng qua điện thọa không

B: Yes of cause, what would you want, sir? — Vâng tất nhiên là có thưa ngài. Vậy ngài muốn đặt hàng gì ạ

A: I saw your TV advertisement about a kind of new mobile phone? Can you delivery me 200 moblie phones in this month. — Tôi thấy quảng cáo của các bạn về một loại điện thoại mới. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi 200 chiếc và giao hàng trong tháng này không.

B: Sure sir. What is the code number of the product? — tất nhiên rồi thưa ngài, Ngài có thể cho tôi biết mã số sản phẩm là bao nhiêu?

A: It is MW09. I hope you can delivery in 2 weeks. — Đó là MW09. Tôi hi vọng là các cậu có thể chuyển cho tôi trong vòng 2 tuần

B: That is the time I can make sure. What are your name and your address. — Vâng đó là thời gian mà chúng tôi có thể đảm bảo với ngài. Ngài có thể cho tôi xin tên và địa chỉ giao hàng được không ạ

A: My nam is Mr. Long the manager of Manh Cuong shop at 124 Nguyen Trai street, Thanh Xuân district Vietnam. How can I pay for the goods? — Tôi tên là Long, quản lý của của hàng Mạnh Cường tại số 124 đường nguyễn Trãi, quận thanh xuân Việt Nam. Tôi sẽ trả tiền cho sản phẩm theo phương thức nào.

B: You can pay by credit card or Visa card. — Ngài có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ visa

A: When will it be delivered? —- Khi nào hàng hóa được giao.

B: I will inform you by phone call in 2 weeks. — Tôi sẽ xác nhận lại cho ngài trong hai tuần nữa.

A: Thank you! Bye! — cảm ơn. Tạm biệt

B: Thank you for using our product! — cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *