/* Flatsome Child Theme Template Loader */ SỔ TAY NGỮ PHÁP JUNGLE TIGN Archives | Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Toàn Diện 4 kĩ Năng

Category Archives: SỔ TAY NGỮ PHÁP JUNGLE TIGN

11 động từ nối hay gặp trong tiếng Anh

11 động từ nối hay gặp trong tiếng Anh Be I am happy Feel I feel great Sound nghe co ve Get I got wet Turn leaves turns yellow  in fall Stay stay tuned Look she looks nice Taste this food tastes salty Smell I smell bad Appear he appeared cool Become  become rich Remain he remains […]

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ? Giới từ trong […]

Luyện Nghe TOEIC Part 3 : Đoạn hội thoại ngắn

Luyện Nghe TOEIC Part 3 : Đoạn hội thoại ngắn Part 3 của đề thi TOEIC là một Phần Nghe (Listening) có tên gọi là Đoạn Hội Thoại (Short Conversations).Như bạn có thể đã biết qua bài viết Cấu trúc đề thi TOEIC, Part 3 sẽ diễn ra như sau: Bạn nghe một cuộc hội thoại giữa 2 người (1 người […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOEIC TẠI JUNGLE TIGN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOEIC TẠI JUNGLE TIGN Gồm 3 giai đoạn: NỀN TẢNG TOEIC, KỸ NĂNG TOEIC & LUYỆN ĐỀ TOEIC 1,5 THÁNG – LỚP 1,5 THÁNG – HỌC TỪ CĂN BẢN – Dành cho học viên muốn có bằng TOEIC gấp, nhưng bỏ Tiếng Anh lâu không sử dụng – Yếu Tiếng Anh nhưng vẫn nắm […]

UNIT 2: AUXILIARY VERBS (Trợ Động Từ)

UNIT 2: AUXILIARY VERBS (Trợ Động Từ) 1.TRỢ ĐỘNG TỪ: Do/ Does/ Did a. Sử dụng cho câu hỏi, câu phủ định – Do you like swimming ? – He didn’t make that report b. Hoặc nhấn manh một ý: Do/ Does/ Did + V Bare Infinitive ( V nguyên mẫu) – He does belive that […]

UNIT 1: WORD FORMS (N,V, ADJ OR ADV) (Từ Loại)

UNIT 1: WORD FORMS (N,V, ADJ OR ADV) (Từ Loại)   POSITION OF NOUN: Vị Trí Của Danh Từ Noun is normally after: Danh từ thường theo sau Forms Examples Article (mạo từ) a/an/the An apple, a book, the teacher This/that/these/those This pencil, those chairs Qualifier (từ chỉ số lượng) Some, any, a  lot, many  Some laptops, any flowers […]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon