Phương pháp học Flipped kết hợp 3C tại Jungle Tign

Phương pháp học Flipped kết hợp 3C tại Jungle Tign

Jungle Tign đào tạo tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tại Việt Nam với các khóa học: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu, tiếng Anh toàn diện, luyện thi TOEIC 650+ và IELTS 6.5+,…

Jungle Tign kết hợp 2 phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế là Flipped Learning và 3C trong hoạt động giảng dạy giúp cho học viên chinh phục mục tiêu tiếng Anh.

Flipped Learning (lớp học đảo ngược) là một phương pháp đào tạo linh hoạt, trong đó người học sẽ được cung cấp nội dung và phải tìm hiểu trước khi đến lớp. Mô hình lớp học đảo ngược đã được ứng dụng tại các trường học ở Mỹ. Phương pháp này hướng tới lấy người học làm trung tâm. Khi đến lớp, giảng viên sẽ chú trọng giúp người học ứng dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo.

Phương pháp Flipped Learning trong các lớp học tại Jungle Tign hướng tới phát triển khả năng tăng tư duy chủ động của học viên trong quá trình học tiếng Anh, đề cao tính thực hành tương tác, học đi đôi với hành, học đến đâu hiểu đến đó, hiểu bản chất của ngôn ngữ để ứng dụng.

Ngoài Flipped Learning, Jungle Tign còn kết hợp phương pháp 3C trong các chương trình học, dựa trên nền tảng của 3 phương pháp giảng dạy hiệu quả trên thế giới bao gồm: Communicative Approach (tiếp cận qua đường hướng giao tiếp), Cooperative Learning (học hợp tác), Cognitive linguistic approach (ngôn ngữ học tri nhận). 

3C được áp dụng tại Jungle Tign hướng tới phát triển toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong quá trình dạy và học. Sự kết hợp của 3 phương pháp này đòi hỏi người học phải sử dụng các hình thức ngôn ngữ thích hợp với tình huống giao tiếp, trong đó yêu cầu người học tham gia vào các hoạt động phải sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt được ý nghĩ của bản thân.

Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ với nhiều hình thức khác nhau trong lớp học như: Thực hành theo cặp, theo nhóm, phân vai, phỏng vấn, thuyết trình, tranh luận,… sẽ được lồng ghép linh hoạt, sáng tạo vào chương trình học tại Jungle Tign, người học sẽ có được cảm hứng và thích thú hơn. 

Với Triết Lý Đào Tạo ” MANG TÂM HUYẾT TRONG TỪNG BUỔI HỌC” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon