Category Archives: GIAI ĐOẠN 2-NỀN TẢNG CÂU

BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA GIAI ĐOẠN 2

BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA GIAI ĐOẠN 2 I.LÝ THUYẾT   I.CÁCH DÙNG MẠO TỪ (VỊ TRÍ)-CHO VÍ DỤ     II.CÁCH DÙNG DANH TỪ (VỊ TRÍ)-CHO VÍ DỤ     III.CÁCH DÙNG TÍNH TỪ (VỊ TRÍ)-CHO VÍ DỤ     IIII.CÁCH DÙNG TRẠNG TỪ (VỊ TRÍ)-CHO VÍ DỤ     V.CÁCH DÙNG GIỚI TỪ […]

Video thực tế (Ghi âm và luyện ngữ điệu)-Lesson 1: Welcome!

Video thực tế (Ghi âm và luyện ngữ điệu)-Video 1: Welcome! CÁC BƯỚC NỘP BÀI NGHE THỰC TẾ ( XEM CỬ CHỈ, CƠ MIỆNG, THẦN THÁI, CÁCH DÙNG CÂU VÀ NGỮ ĐIỆU) B1: XEM NỘI DUNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH( THẦY ĐÃ SOẠN BÊN DƯỚI) B2: NGHE MP3-LẶP LẠI TỪNG CÂU (3 LẦN) B3: […]

BÀI 6: LET + ĐẠI TỪ TÂN NGỮ (ME, YOU, HIM, HER, IT, YOU, US, ) + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (BARE-INF) +

BÀI 6: LET + ĐẠI TỪ TÂN NGỮ (ME, YOU, HIM, HER, IT, YOU, US, ) + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (BARE-INF) + HÃY ĐỂ AI ĐÓ LÀM CÁI GÌ..   Let me love you. Hãy để tôi yêu bạn. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Let him do it. Hãy để anh ấy làm điều đó. Your […]

BÀI 5: S + TRY + TO_V(INFINITIVE) + O /S + TRY + VING + O

BÀI 5: S + TRY + TO_V(INFINITIVE) + O CỐ GẮNG ĐỂ LÀM CÁI GÌ ĐÓ…. S + TRY + VING + O THỬ LÀM GÌ ĐÓ….   I must try to find a new job. Tôi phải cố tìm một công việc mới. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. I always try to keep promises I gave. […]

BÀI 4: S + TOBE + GOOD AT + V-ING/N

BÀI 4: S + TOBE + GOOD AT + V-ING/N GIỎI VỀ CÁI GÌ ĐÓ ….   I am good at speaking English. Tôi giỏi nói tiếng Anh. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. I’m good at teaching foreign Tôi giỏi dạy ngoại ngữ.  Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Hoang is good at football. Hoàng giỏi bóng đá. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. […]

BÀI 3: IT’S HARD FOR ME TO + V

BÀI 3: IT’S HARD FOR ME TO + V THẬT KHÓ ĐỂ LÀM GÌ ĐÓ…   It’s hard for me to accept what you are telling me. Thật khó cho tôi để chấp nhận những gì bạn nói với tôi. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. It’s hard for me to argue your point. Thật khó cho tôi […]

BÀI 2: IT’S TIME TO + V

BÀI 2: IT’S TIME TO + V ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI   It’s time to say goodbye. Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. It’s time to ask for a raise. Đó là thời gian để yêu cầu tăng lương. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. It’s time to collect our money. Đó là thời […]

BÀI 1: S + WANT/WANTS + TO + V(IFN) +O

BÀI 1: S + WANT/WANTS + TO + V(IFN) +O MUỐN LÀM GÌ ĐÓ She wants to teach them French. Cô ấy muốn dạy họ tiếng Pháp Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. They want to interview me before getting me to work. Họ muốn phỏng vấn tôi trước khi nhận tôi đi làm. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. I […]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon