Category Archives: CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

CÙNG HỌC TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU VỀ TÌNH HUỐNG XUẤT XỨ HÀNG HÓA

CÙNG HỌC TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU VỀ TÌNH HUỐNG XUẤT XỨ HÀNG HÓA – Importer: May I speak with your export manager? (Tôi có thể nói chuyện với giám đốc phụ trách xuất khẩu của công ty bạn được không?) – Receptionist: Oh, John handles sales. He’s the person you need to talk with. I’ll put you through. (John hiện […]

50 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU VỀ ĐẶT HÀNG THÔNG DỤNG

50 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU VỀ ĐẶT HÀNG THÔNG DỤNG Make a deal : thỏa thuận mua bán Estimate: ước lượng, dự toán Product : sản phẩm Brand new product : sản phẩm mới Deffective/shoddy product : sản phẩm lỗi Refurbished product : sản phẩm được tân trang lại Exclusive product : sản phẩm độc quyền. Ident: […]

TÌNH HUỐNG THƯƠNG LƯỢNG GIÁ BẰNG TIẾNG ANH TRONG XUẤT NHẬP KHẨU

TÌNH HUỐNG THƯƠNG LƯỢNG GIÁ BẰNG TIẾNG ANH TRONG XUẤT NHẬP KHẨU A: How much are you asking for me? Các anh đưa ra yêu cầu giá bao nhiêu? B: We can quote you a price of 70 dollars per dozen. Chúng tôi có thể chào giá cho các cô mức 70 đô-la cho mỗi tá sản […]

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG CHÀO HÀNG (P2)

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG CHÀO HÀNG (P2) A: I have brought you our catalogue. Would you like to have a look at it? Tôi đã đem cuốn danh mục sản phẩm của chúng tôi đến đây. Xin mời bà xem qua nó được không ạ? B: Certainly. Could you please show […]

HỘI THOẠI TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU VỚI TÌNH HUỐNG ĐẶT HÀNG

HỘI THOẠI TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU VỚI TÌNH HUỐNG ĐẶT HÀNG A: We found the quality of the sample very satisfactory. Would you please supply us 2.000 dzen of that model? – Chúng tôi nhận thấy chất lượng của sản phẩm mẫu rất đạt yêu cầu. Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi […]

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH CHO MẶT HÀNG GẠO

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH CHO MẶT HÀNG GẠO CONTRACT No:……………… Date:…………. BETWEEN:……………………………………………………………………………………………………………… …… Address:……………………………………………………………………………………………………………………. ….. Tel:……………………………….  Telex:……………………………….. Fax:……………………………………………. Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………. ………. Hereinafter called THE BUYER AND:…………………………………………………………………………………………………………………………… . Address:…………………………………………………………………………………………………………………….. …. Tel:………………………………. Telex:………………………………… Fax:…………………………………….. …….. Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………… …….. Hereinafter called THE SELLER The above parties hereby agreed that Seller shall […]

HỘI THOẠI TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG BÀN VỀ QUY ĐỊNH MỚI

HỘI THOẠI TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG BÀN VỀ QUY ĐỊNH MỚI Giselle: Good morning, Brian. This is Giselle calling from Intergroup in Kansas City. – Xin chào, Bian. Tôi là Giselle gọi cho anh từ Intergroup ở thành phố Kansas. Brian: Hi, Giselle. How are you? – Xin chào, Giselle. Cô […]

THUẬT NGỮ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH KHI THUÊ TÀU THƯỜNG DÙNG

THUẬT NGỮ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH KHI THUÊ TÀU THƯỜNG DÙNG to charter a ship: thuê tàu to clear the goods: làm sạch hàng hóa dock: bến tàu, cầu tàu ex factory – ex works: giá giao tại xưởng, giá giao tại nhà máy, (một điều khoản giao hàng trong Incoterm, viết tắt […]

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG KHI GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG KHI GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG Reference Code English Cách đọc Tiếng Việt AWR B/L Endorsement /ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ /ɪnˈdɔːrsmənt/ Ký hậu vận đơn B/L Bill of Lading /ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ Vận đơn BAC Export Bill under Usance DC /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ […]

TÌNH HUỐNG ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG – HỌC TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU

TÌNH HUỐNG ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG – HỌC TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU Xuất nhập khẩu là ngành kinh tế đặc thù cần phải sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, nó là điều cần thiết, và bắt buộc để công việc thuận lợi hơn cũng như có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Cùng […]