Category Archives: CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ MỘT CUỘC GẶP

TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ MỘT CUỘC GẶP A: Hi, is there Tan Minh company. Could I talk your sale manager? — xin chào, đây có phải là công ty Tân Minh không. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc kinh doanh của các bạn. […]

100 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU THƯỜNG XUYÊN XUẤT HIỆN TRONG CÁC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

100 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU THƯỜNG XUYÊN XUẤT HIỆN TRONG CÁC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN Telex release: điện giải phóng hàng Airway bill: Vận đơn hàng không Telex fee: phí điện giải phóng hàng Master Airway bill : vận đơn hàng không Express release: giải phóng hàng nhanh House Airway bill : […]

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU TÌNH HUỐNG GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG A : Hello. — Xin chào B: Minh Ngoc’s custom service is listening. May I help you. — Trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty Minh Ngọc xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách. A: I am calling […]

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH

NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH Xuất nhập khẩu là một ngành kinh tế mũi nhọn, là hàn thử biểu đo lường “ sức khỏe” nền kinh tế quốc gia. Khi muốn mua hay bán bất kỳ sản phẩm,hàng hóa nào cần phải thông qua các nghiệp vụ xuất nhập khẩu và các giao […]

CÁC CỤM TỪ TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI

CÁC CỤM TỪ TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI – liner booking note : lưu cước tầu chợ – shipper : chủ hàng – broker : · người môi giới – ship owner : · chủ tầu – liner booking note : giấy lưu cước tầu chợ – Ocean Bill of Lading – B/L : Vận đơn đường biển – In apparent good order and condition : · “Tình trạng […]

CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU We have been started for six years and have a very good reputation in this field. –> Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được sáu năm và rất có uy tín. our company is one of the most traditional and prestigious companies […]

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 2

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 2 – Place of presentation – Địa điểm xuất trình – Pro Forma Invoice – Hóa đơn chiếu lệ – Port of discharge – Cảng dỡ hàng – Received for Shipment – Hàng nhận để chở – Purchase Order – Đơn đặt hàng […]

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 1

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 1 Carriage and Insurance paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới – Certified Invoice – Hóa đơn xác nhận – Certificate of Quality – Giấy chứng nhận chất lượng – Carriage paid to – Cước phí trả tới – Certificate of Origin – […]

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 3

THUẬT NGỮ ĐỂ VIẾT CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG ANH PHẦN 3 – Accepting Bank – Ngân hàng chấp nhận – Advance payment – Thanh toán trước giao hàng – Application for Collection – Đơn yêu cầu nhờ thu – Advising Bank – Ngân hàng thông báo L/C – BIC code – Mã định dạng […]

CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH HỮU DỤNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU (P4)

CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH HỮU DỤNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU (P4) This is the best offer we can make at present and we belive that you will accept it at once. Đây là mức giá tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra vào thời điểm hiện tại và chúng tôi tin rằng […]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon