CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH HỮU DỤNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU (P4)

CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH HỮU DỤNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU (P4)

 1. This is the best offer we can make at present and we belive that you will accept it at once.

Đây là mức giá tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra vào thời điểm hiện tại và chúng tôi tin rằng ông sẽ chấp nhận ngay giá này.

 1. We are pleased to send you the lastest catalogue of our products with their quotations and discounts.

Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến ông danh mục sản phẩm mới nhất của chúng tôi kèm theo bảng báo giá và chiết khấu của chúng.

 1. This quotation is for a minimum quantity of one hundred dozen.

Báo giá này áp dụng cho số lượng sản phẩm tối thiểu là một trăm tá.

 1. We have already sent you our quotations, which are open for one month only.

Chúng tôi vừa gửi cho cô bảng báo giá của chúng tôi, chúng chỉ có hiệu lực trong một tháng thôi nhé.

 1. The price of this product will be reviced soon.

Giá của các sản phẩm này sẽ được báo sớm.

 1. May we offer you the new model of electronic organize that we are developed?

Chúng tôi có thể cung cấp cho các ông mẫu đồ điện mới mà các ông đã phát triển không?

 1. If you’re interested, we will offer as soon as possible.

Nếu ông có hứng thú, chúng tôi sẽ cung cấp sớm nhất có thể.

 1. We put forward for your consideration and offer for new products.

Chúng tôi đã đưa ra để xem xét lời đề nghị cung cấp sản phẩm mới của ông.

 1. Could you tell something about your price?

Ông vui lòng nói một chút về giá cả được không?

 1. We can offer you various kind of Chinese Cotton Piece Goods at attractive prices.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại vải Trung Quốc với giá cả hấp dẫn cho ông.

 1. We’re prepared to give you a quotation based uopn the prevailing international market price.

Chúng tôi chuẩn bị gửi ông bảng báo giá dựa trên giá cả thị trường quốc tế.

 1. The price we quoted is firm for 24 hours only.

Mức giá mà chúng tôi đưa ra chỉ có hiệu lựa trong hai mươi tư giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *