BÀI 22: THANK YOU FOR+VING/N CẢM ƠN VÌ…

BÀI 22: THANK YOU FOR+VING/N

CẢM ƠN VÌ…

 

 

 1. Thank you for inviting me.

Cảm ơn bạn đã mời tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for helping me move.

Cảm ơn bạn vì đã giúp tôi di chuyển.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for informing me about the job opening.

Cảm ơn bạn đã thông báo với tôi về việc mở công việc.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for mailing that package for me.

Cảm ơn bạn đã gửi gói hàng đó cho tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for working so hard.

Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for stopping by to visit.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for replying to my email.

Cảm ơn bạn đã trả lời email của tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for providing me with the answers.

Cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi những câu trả lời.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for heating up dinner.

Cảm ơn vì đã hâm nóng bữa tối.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 10. Thank you for hurrying to get here.

Cảm ơn vì đã vội vã đến đây.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 11. Thank you for this lovely present.

Cảm ơn bạn cho món quà đáng yêu này.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for helping me finish this project.

Cảm ơn bạn đã giúp tôi hoàn thành dự án này.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 13. Thanks for being here.

Cảm ơn vì sự có mặt.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 14. Thank for having my back.

Cảm ơn vì đã trở lại.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 15. Thanks for being such a star.

Cảm ơn vì đã là một ngôi sao như vậy.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 16. Thank you for telling me that!

Cảm ơn bạn đã nói với tôi điều đó!

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 17. Thank you for the advice.

Cám ơn bạn đã cho lời khuyên.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thank you for helping me do this exercise.

Cảm ơn bạn đã giúp tôi làm bài tập này.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 19. Thank you for your letter.

Cảm ơn vì đã gửi thư cho tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 20. Thank you very much for sending the photos.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi ảnh.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 2 Thanks for lending me the money.

Cảm ơn đã cho tôi mượn tiền.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 22. Many thanks for your support.

Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của bạn.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 23. Thank you for forgiving me.

Cảm ơn vì bạn đã tha thứ cho tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 24. Thank you for giving birth to me.

Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 25. Thank you for fixing my bike.

Cảm ơn vì bố đã sửa chiếc xe đạp cho con.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 26. Thanks for asking me to go to the movies.

Cảm ơn vì đã rủ tôi đi xem phim.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 27. Thanks for teaching me to make money.

Cảm ơn vì đã dạy tôi kiếm tiền.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 28. Thank you for joining my club.

Cảm ơn vì đã tham gia câu lạc bộ của tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 29. Thanks for protecting me.

Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thanks for watching.

Cảm ơn vì đã đón xem.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *