BÀI 18: DON’T + (VERB)… ĐỪNG LÀM GÌ ĐÓ…

BÀI 18: DON’T + (VERB)…

ĐỪNG LÀM GÌ ĐÓ…

 1. Don’t try and fool me.

Đừng thử và đánh lừa tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t allow this to happen.

Đừng cho phép điều này xảy ra.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t watch scary movies before you go to bed.

Đừng xem những bộ phim đáng sợ trước khi đi ngủ.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t cause any more trouble.

Đừng gây thêm rắc rối nữa.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t chew gum in class.

Đừng nhai kẹo cao su trong lớp.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Do not concern yourself with other people’s problems.

Đừng lo về những vấn đề của người khác.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Do not behave that way.

Đừng làm theo cách đó.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Do not announce your decision until you’re ready.

Không thông báo quyết định của bạn cho đến khi bạn đã sẵn sàng.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Do not argue with me.

Đừng tranh cãi với tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 10. Do not arrive late for your meeting.

Đừng đến muộn để gặp cậu.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 11. Don’t you go!

Bạn đừng đi!

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t let’s say a word about it.

Đừng để nói một lời về nó.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 13. Don’t be afraid to ask anything.

Đừng ngại hỏi bất cứ điều gì.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 14. Don’t tell anyone about this.

Đừng nói với bất cứ ai về điều này.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 15. Don’t go to bed late tonight.

Đừng đi ngủ muộn tối nay.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 16. Don’t lie to children.

Đừng nói dối với trẻ con.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 17. Do not cheat in the exam.

Đừng gian lận trong kỳ thi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 18. Don’t say love me if you don’t want to do it your whole life.

Đừng nói yêu tôi nếu bạn không muốn làm điều đó cả đời.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 19. Don’t make fun of me anymore.

Đừng có chọc cười tôi nữa.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 20. Don’t bother me.

Xin đừng làm phiền tôi.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 2 Don’t wait up for me.

Đừng có đợi anh.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 22. Don’t look at me like that.

Đừng nhìn tôi như thế.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 23. Don’t look down on the poor.

Đừng khinh người nghèo khó.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 24. Don’t miss the boat.

Đừng bỏ lỡ chiếc thuyền.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 25. Don’t be so greedy.

Đừng tham lam quá.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 26. Don’t be so formal.

Đừng quá coi trọng hình thức.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 27. Don’t be so silly.

Đừng ngẩn ngơ như thế.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t panic.

Đừng hốt hoảng.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 29. Don’t go outside when it rains heavily.

Đừng ra ngoài khi trời mưa to.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Don’t do that.

Đừng làm vậy.

Your example: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *